Gebruiksvoorwaarden

De teksten, foto's, illustraties en gegevens op deze site zijn eigendom van Van Havere NV en beschermd door auteurs- en intellectuele rechten. Zij mogen niet gekopieerd, noch aangepast en/of onder geen enkele vorm of gedaante gepubliceerd worden, zonder voorafgaand en uitdrukkelijk akkoord door Van Havere NV.

Van Havere NV besteedt zeer veel aandacht aan de correctheid en de volledigheid van de informatie op de site vanhavere.be, maar kan onder geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie. Van Havere NV kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor schade gelinkt aan de toegang en het gebruik van de informatie aanwezig op vanhavere.be, noch voor het ontbreken ervan. Van Havere NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van sites waarvoor een link werd geïntegreerd in de site vanhavere.be.

Bij bestelling dient de klant steeds de algemene voorwaarden te hebben nagelezen.

Alle teksten en afbeeldingen op de site zijn niet bindend. De aangeduide prijzen zijn enkel geldig op het moment van consultatie van de website, uitgezonderd fouten met betrekking tot de afbeelding, waarvoor Van Havere NV niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Van Havere NV behoudt zich het recht om te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging, prijzen aan te passen, informatie toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen.