Gezien de recente ontwikkelingen en het verhoogd risico op besmetting door het coronavirus, zijn wij verplicht ingrijpende maatregelen te nemen om de gevolgen voor onze mensen, jullie als klanten en de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen. Daarom zijn onze winkels vanaf vandaag gesloten.

Bestel daarom je producten online of via mail en wij zorgen ervoor dat deze bij je thuis worden geleverd. We nemen de dag zelf nog contact met je op om de plaats en het tijdstip van de levering af te spreken en doen dit op zo’n veilig mogelijke manier om de gezondheid van jou en je gezin maar ook van onze medewerkers te beschermen.

Voor essentiële zaken en ondersteuning kan je een mail sturen, naar info@vanhavere.be en dan nemen we zo snel mogelijk contact op.
 
Blijf veilig, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!
Team Van Havere

Privacy beleid

Verzamelen en registreren van persoonsgegevens

Van Havere NV verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren. In principe kan u deze site gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Door registratie van uw persoonsgegevens worden deze opgenomen en verwerkt in ons consumentenbestand. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

In overeenstemming met de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992, de wet op de e-handel en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens wordt de consument ervan in kennis gesteld dat de verwerking door de verkoper van de persoonsgegevens, die voorkomen op het verkoopdocument, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of dat de gegevens door hem kunnen worden aangewend met het oog op direct marketing.

Gebruik gegevens voor interne doeleinden

De gegevens kunnen worden gebruikt om de consument op de hoogte te houden van aanbiedingen van Van Havere NV. De consument die dat wenst, kan zich daar op elk ogenblik tegen verzetten. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. Van Havere NV zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die hierin zijn vermeld.

Inzage en correctie van gegevens

U hebt het recht te weten welke persoonlijk identificeerbare gegevens Van Havere NV, over u bijhoudt. U hebt ook het recht die persoonlijk identificeerbare gegevens te laten corrigeren of schrappen. Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door te schrijven naar Van Havere NV, Hoevensebaan 99, 2950 Kapellen.

Links naar andere sites

Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de consument, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden, kan Van Havere NV op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, intellectuele eigendom e.d.

Opmerkingen

Aangezien de privacywetgeving sterk evolueert, kunnen we deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. De wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op www.vanhavere.be verschijnen. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kan u ons steeds contacteren op: Van Havere NV, Hoevensebaan 99, 2950 Kapellen, tel: 03/664.75.68, info@vanhavere.be